ภาษาไทย

追蹤奇美博物館

加入官方社群,掌握博物館最新動態!

訂閱 / 取消電子報

必填

格式錯誤

${ notification.title }

${ notification.title }

“พิพิธภัณฑ์ของข้าพเจ้ามีเพียงพันธกิจหนึ่งเดียว: ดำรงอยู่เพื่อประชาชนทุกคน”

─ นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนาบริษัทฉีเหม่ย         創辦人許文龍先生簽名

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ CHIMEI

การสร้างพิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ยเป็นเรื่องราวแห่งการสำเร็จความฝันของ นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนาบริษัทฉีเหม่ย ตั้งแต่เด็กจนถึง วัยชรามาตลอดมา 80 ปี
ในช่วงวัยเด็ก นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนา ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองไถหนานเป็นบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้นายประทับใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ยังเยาว์วัย จนได้กลายเป็นเมล็ดพันธ์แห่งวัฒนธรรมที่ปลูกฝังอยู่ในใจ และกระตุ้นท่านให้เกิดความประสงค์ที่จะก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งต้องเป็นสถานที่เสมือนบ้านของทุกคน โดยสามารถกลับบ้านในทุกวาระเพื่อเพิ่มพลังและความสุขในด้านจิตใจ หลังจากที่ธุรกิจวัสดุพลาสติกได้พัฒนาขึ้นอย่างมั่นคง นายสวี่เหวินหลงจึงเริ่มเก็บของสะสมโดยกำลังของตนเอง และก่อตั้งมูลนิธิในภายหลัง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมฉีเหม่ย จึงได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ยในปี 1992 ที่โรงงานเหรินเต๋อของบริษัทอุตสาหกรรมฉีเหม่ย และเปิดบริการให้เข้าชมฟรีเป็นเวลา 20 กว่าปี เนื่องจากมีความประสงค์ที่ต้องการจัดนิทรรศการของสะสมของบริษัทฉีเหม่ยได้อย่างครบถ้วน จึงมุ่งมั่นในการเสาะหาสถานที่เหมาะสมเป็นเวลานาน 10 กว่าปี จนได้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบตะวันตก ณ ที่นั่น ซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนา ได้ตั้งความปรารถนาว่า: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะต้องดำรงอยู่เพื่อประชาชนทุกคนเป็นตลอดกาล
 

 

  

แนวทางของสะสมในพิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย ยึดชิ้นงานศิลปะฝั่งตะวันตก เครื่องดนตรี อาวุธ ตัวอย่างสัตว์ และซากฟอสซิลเป็นหลัก ชิ้นงานที่ถูกนำจัดเป็นนิทรรศการมีประมาณ 4000 ชิ้น ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จากของสะสมทั้งหมด นายสวี่เหวินหลง ผู้สถาปนา ชี้แจงว่า: "โบราณวัตถุไม่เพียงมีไว้ชื่นชมเป็นส่วนตัว แต่ต้องแบ่งปันให้ผู้คนร่วมเข้าชมกัน การสะสมโบราณวัตถุก็ไม่ควรสะสมตามเฉพาะความรักชอบส่วนตัว แต่ต้องเป็นแนวทางที่ทุกคนล้วนชื่นชอบ"

 

 

 

 

นิทรรศการถาวร

ห้องนิทรรศการสัตว์

more
 • รวบรวมซากฟอสซิลและตัวอย่างสัตว์จากทั่วทวีปทั้ง 7 ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการตามโครงสร้างทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

ห้องนิทรรศการศิลปะ

more
 • ห้องนิทรรศการศิลปะ

  รวบรวมภาพวาดช่วงศตวรรษที่ 13 ถึง 20 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ยุคสมัยของศิลปะตะวันตกให้กับประชาชน

 • ห้องนิทรรศการรอแด็ง 

  รวบรวมชิ้นงานของทั้งรอแด็ง และอาจารย์ เพื่อนร่วมเรียน ผู้ช่วยของท่าน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมศิลปะในสมัยของรอแด็ง 

 • ทางเดินประติมากรรม

  รวบรวมชิ้นงานประติมากรรมตั้งแต่อารยธรรมกรีก-โรมันโบราณ จนถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นเส้นทางการชมเสมือนติดตามร่องรอยประวัติศาสตร์

ห้องนิทรรศการเครื่องดนตรี

more
 • ห้องนิทรรศการเครื่องดนตรี

  เริ่มต้นจากโซน "เครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์" "เข้าสู่วงดนตรีออร์เคสตร้า" จนถึง "นักดนตรีหุ่นยนต์" แสดงให้เห็นถึงเครื่องดนตรีหลากหลายรูปแบบที่พัฒนาโดยสติปัญญาของมนุษย์

 • โซน "เครื่องสายประเภทใช้คันสี" ห้องนิทรรศการเครื่องดนตรี

  เป็นการสะสมอย่างเป็นระบบที่รวบรวมเครื่องสายต่างๆ ตามเส้นทางการสืบทอดฝีมือรุ่นต่อรุ่นและภูมิภาค เครื่องสายที่แสดงในนิทรรศการล้วนแต่เป็นชิ้นงานคัดสรรที่คลาสสิคและเป็นตัวแทน

ห้องนิทรรศการอาวุธ

more
 • เป็นการแสดงอาวุธต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งสามารถเห็นถึงการพัฒนาของงานฝีมือและเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านอาวุธที่หลากหลายประเภท

Special Exhibition

CURRENT

Masterpieces from the National Gallery, London

2024.05.02 - 2024.09.01

For the first time in 200 years, the National Gallery, London, one of the greatest art galleries in the world, is coming to Taiwan to present an unprecedented collection of masterpieces! From Renaissance master Raphael, the Dutch artist Rembrandt to the Post-Impressionist Van Gogh, the most precious original works by 50 masters will bring the visitors to experience the essence of 400 years of Western art history.
 

Past Exhibition

เยี่ยมชมข้อมูล

9:30-17:30 (หยุดทุกวันพุธ)
รายละเอียดราคาตั๋วเข้าชม
นิทรรศการถาวร

ตั๋วราคาเต็ม

NT 200

ตั๋วราคาพิเศษ

NT 150
สำหรับนักเรียนและนักศึกษาอายุตั้งแต่ 7 ปี - 22 ปี และผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
ตั๋วเข้าชมฟรี  สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเมืองไถหนาน เด็กอายุ 4 ปี - 6 ปี (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีไม่ต้องถือตั๋ว) ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจที่มีคู่มือรวมถึงผู้ร่วมเดินทางอีก 1 คน นักเรียนต่างถิ่นของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองไถหนาน ผู้มีบัตรไกด์ / บัตรหัวหน้าทัวร์จากสำนักงานการท่องเที่ยว


 

 
${ title }

${ alertTxt }